Image

Szkolenia:
Prowadzimy szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, szkolenia specjalistyczne oraz szkolenia w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych.

Usługi BHP:
Oferujemy Państwu usługi w zakresie obowiązków służby BHP w tym prowadzenie kompleksowej obsługi firm w oparciu o przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 02.09.1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy.

Doradztwo:
Oferujemy doradztwo BHP mające na celu poprawę warunków w miejscach pracy.